úkoly

 Díla v duchu Dobrého Pastýře

 


Sestry působí široce rozdílnými způsoby  mezi lidmi. Osobní kontakt se všemi věkovými skupinami je pro nás  důležitý.


Náš vzor

Kongregace Sestry Dobrého Pastýře je mezinárodní, apoštolská kongregace. Poslání naší kongregace je adresováno těm, kteří jsou na okraji společnosti anebo těm, kteří žijí v nedůstojných podmínkách, a to zvláště ženám a dívkám. Profesionální pomocí a osobním přístupem se snažíme, aby tito lidé opět nabyli vědomí své vlastní důstojnosti, a aby se zlepšila jejich vlastní schopnost postarat se o sebe.

Na sebe nahlížíme jako na ty, kteří doprovázejí lidi na jejich různých životních cestách. Poskytujeme ochranné prostředí a pomoc, aby v něm mohli rozvinout nové perspektivy pro své životy.

Ježíš, Dobrý Pastýř byl vzorem pro naši zakladatelku, sv. Marii Eufrasii Pelletier. Biblický obraz lásky Dobrého Pastýře je základ pro naši činnost. Tento obraz představuje zkušenost lidí, kteří ve svém životě zakusili osobní setkání s Ježíšem a co on slíbil: zkušenost být akceptován - být milován, zkušenost péče o osobu v její/jeho jedinečnosti a zkušenost kráčet spolu životem. Náš cíl, naše charisma vychází z tohoto zdroje: chceme žít milosrdenství a lásku Dobrého Pastýře, aby ji lidé mohli poznat.