Naše řeholní sliby

Slib chudoby

Evangelium nás vyzývá, abychom byli oduševnělí a sdíleli všechno s chudými.  To je možno jednoduchým, nenáročným způsobem života. Zbavujeme se soustředění na sebe, obav a nesoustřeďujeme se na vlastní ambice, takže můžeme pečovat o lidi, kteří to potřebují.  Náš smysl pro právo chudých nás vede k většímu spojení s lidmi, kteří jsou vyloučení ze společnosti nebo jsou zasaženi chudobou třetího světa.


Slib čistoty – celibát 

Odevzdáváme se zasvěcení čistotě v životě v celibátu. To nás osvobozuje, abychom myslely na sebe a daly lidem  lásku, podobající se lásce Ježíšově.


Slib poslušnosti

Poslušnost je vyjádření radikálním následováním
Ježíše, který byl poslušný až do smrti. Společně
hledáme jeho Boží vůli, abychom ji naplnili naší
činností a každodenním  odevzdáním.

Slib horlivosti

Čtvrtý slib je speciální pro Sestry Dobrého Pastýře. My odevzdáváme sebe, abychom se modlily a pracovaly, abychom spasily lidi v sociálních, morálních a duchovních potřebách. Naše mezinárodní kongregace nám umožňuje utvořit mezinárodní síť, která pomáhá speciálně chudým, vykořisťovaným a zneužitým ženám a dětem.