kolektiv

Náš život v Kristu, Dobrém Pastýři, který je našim středobodem, nás otevírá a připravuje k hledání odpovědí na mnoho potřeb ostatních lidí,hlavně žen a dětí. Žijeme v komunitě jako sestry aktivní a kontemplativní. 

 Sestry aktivní RGS

Pomáháme lidem těmito činnostmi:

  • modlitbou
  • udílením rady a charitativní pomocí
  • praktickou konkrétní pomocí ženám a dětem
  • církevní pastorační pomocí
  • a dalším

 

 

Kontemplativní sestry Dobrého Pastýře CGS
Pomáháme lidem těmito činnostmi:
  • modlitbou
  • udílením rady a charitativní pomocí
  • a dalším
 
Vedení kongregace

1.    Generální kapitula

Generální kapitula je nejvyšší autoritou v naší kongregaci  a také symbolem její jednoty. Koná se každých šest let a vytyčuje směr činnosti do budoucnosti, zaměřené na sociálně potřebné a zneužité lidi.

Trvalou charakteristikou činnosti Generální kapituly jsou volby generální představené a Generální rady.  Členkami Generální kapituly jsou generální představená  a všechny provinciální představené a zvolené delegátky.

2.    Tým Generální rady

Generální rada, vedená generální představenou sestrou Brigid Lawlor (1. obrázek levý), na ostatních snímcích další členky Generální rady.Každá z členek Generální rady má vlastní odpově dnost za určité provincie.


 

Ellen Kelly  USA

3. Provinciální vedení

Kongregace Sester Dobrého Pastýře je rozdělena na 45 provincií (oblastí), které jsou výsledkem historického rozvoje kongregace a jsou často v souladu s jazykovými a státními  hranicemi.Každá provincie je vedena provinciální představenou a provinciální radou. Vedoucí provinciální rady je volena sestr ami z provincie nebo určena Generální radou.

 

Sr.M.Melitta Fragner

4.    Správa komunity

Každá jednotlivá komunita je vedena místní představenou . Ve velmi malých komunitách o činnosti rozhoduje představená spolu s ostatním členkami.