Náš život v komunitě

My si dobrovolně vybíráme život v komunitě a sdílení zodpovědnosti za její rozvoj … V atmosféře svobody, radosti a přátelství se mohou rozvíjet lidské ctnosti.  Nás pocit  pro jednotu je prohlubován společnými  modlitbami, rozhovory, společným jídlem, činností a relaxací (Stanovy).

Kontemplativní sestry Dobrého Pastýře

Sv. Maria Euphrasie založila kontemplativní sestry Dobrého Pastýře, aby pomáhaly a podporovaly  činnost aktivních sester Dobrého Pastýře.

My dosvědčujeme prvenství Boha a hledáme cesty k usmíření modlením, v evangelickém odříkání, samotě a tichu.

Speciálním způsobem podporujeme naše sestry. Které jsou zaměřené na aktivní činnost a smíření.
(Stanovy kontemplativních sester Dobrého Pastýře)


Naše celosvětová kongregace

Sv. Marie Euphrasie Pelletier založila Generalitu  v roce 1835.  Výsledkem bylo možno najít domy v jiných diecézích a jiných zemích, kde ženy a dívky mohly najít pomoc. V současnosti je  kongregace ve 45 provinciích světa. V této době globalizace se situace žen a dětí mění.
Obchod s ženami, dětská prostituce a pracovní zneužívaní dětí se soustavně zvyšuje. Počet dětí žijících na ulici se zvyšuje v chudých zemích. Jsme schopni tuto situaci měnit v naší mezinárodní síti.

Historický vývoj

Kongregace Sester Dobrého Pastýře byla ustanovena ve Francii v roce 1835.  Mám svůj původ v řádu Naše paní Milosrdenství, který byl založen sv. Janem Eudesem (který kázal po celé Francii v roce 1641. Tyto sestry pomáhaly přežít ženám, které žily ve strašných podmínkách a učinily jejich život lepším. Po Francouzské revoluci Rose Virginie Pelletier  vstoupila do tohoto řádu a obdržela jméno sestra Marie Euphrasie.

Ona cítila povinnost pomáhat ženám a dívkám z jiných diecézí a jiných zemí a v roce 1835 založila Generalitu (Generální radu).  Ta rychle podporovala rozšiřování kongregace do všech světadílů.  Pro Marii Euphrazii  představa Boha zahrnovala základní charakteristiku kongregace, která potom byla názvem kongregace Naše Paní Milosrdenství Dobrého Pastýře. V době, kdy zemřela bylo již založeno 110 domů na pěti kontinentech.