Rakousko

Rakousko

Vídeň

 Zde žije šest sester; jejich poslání je následující:
- činnost v Informačním centru vídeňské arcidiecéze
- péče o staré kněze vídeňské arcidiecéze
- práce s bezdomovci, lidmi s AIDS, kontakt s lidmi v nouzi, pomoc Rumunsku
- denní péče o propuštěné vězně, kontakt s lidmi v nouzi


Baumgartenberg v Horním Rakousku

Zde žije pět sester, jejich poslání je následující:
- činnost ve farnosti Baumgartenberg
- návštěva nemocných v Seniorském občanském domě a těch, kteří jsou v intenzívní péči
- kontakt s lidmi v rozdílných odděleních v domě:
    - STEP – sociálně-vzdělávací dům pro dívky
    - WO – dům pro osoby se zvláštními potřebami
- Technická fakulta pro obchodní povolání
- kontakt s Evropskou základní školou, která je v pronájmu v části domu

Salzburg

V současnosti zde žije třicet sester. Tato početná komunita je rozdělena na tři typy skupin:


V nemocnici je 13 sester, které potřebují péči, z čehož některé sestry jsou vážně nemocné. Starají se o ně láskyplně tým laických zdravotních sester.
Tým vedení, který je složen z představené domu, třech koordinátorek a dvou dalších sester, který nese zodpovědnost za dům.
Jedna koordinátorka (sestra) je zodpovědná za osobní záležitosti sester v obou skupinách.

Šest sester dále žije v dalších dvou skupinách domu. Pracují v těchto následujících oblastech:

- péče o staré a nemocné sestry,
- pastorální práci ve farnosti Nonntal a v Pohotovostní nemocnici
- kresba ikon
- spolupráce v oddělení pro povolání v diecézi
- administrativní práce
- péče o hosty
- kontakt se studenty v Studentském domě (Katolické společenství univerzitních studentů, jinými slovy AAI má své sídlo v domě sester)
- kontakt s Vyšší školou obchodní, kterou komunita zřizuje, kontakt s dvouroční školou lékařské administrace, kterou taktéž zřizuje komunita, a kontakt s mateřskou školkou

 

Klagenfurt  

 

psychoterapie

 

 

 

 
                     Psychoterapeuta S. M. Regina Bauer
Innsbruck – Vill

Völs

Zde žije pět sester; jejich poslání jsou následující:

- pastorální práce ve farnosti Völs
- péče o malé děti v Denní školce
- administrativa provincie kongregace
- zdravotní péče v domově důchodců
- duchovní vedení
- duchovní obnovy v každodenním životě


Feldkirch

 

Zde žijí čtyři sestry; jejich poslání jsou následující:
- pastorální práce ve farnosti katedrály ve Feldkirchu
- práce v hospici


 

Německo 

Leipzig

Sr. M. Beatrix Lewe promovala z oboru sociální pedagogika. Je předsedkyní Hospicového hnutí v Leipzigu a toto hnutí založila.