řádový výcvik

Když si někdo chce vybrat život Sester Dobrého Pastýře, má možnost poznat naši kongregaci, naši spiritualitu a naše služby. K tomu účelu slouží dvouletá doba noviciátu.

Noviciát

během této dvouleté doby noviciátu se novicky postupně začlení do řeholního života Sester Dobrého Pastýře.. Během prvního roku  se dává priorita na prohlubující se spiritualitu, studium slibů a historie kongregace. Během druhého roku novicky poznají různé komunity Sester Dobrého Pastýře a seznámí se s jejich službami. Na konci noviciátu je první slib, ve které se novicka zavazuje k chudobě, čistotě,  poslušnosti a horlivosti  po dobu jednoho roku.

Juniorát

trvá pět let, slouží k dalšímu duchovnímu a profesionálnímu vzdělání a také k práci ve službách kongregace.  Během té doby mají  juniorky  možnost poznat svoje povolání a dále zvažovat svou životní cestu.

Věčný slib na konci juniorátu

juniorka se tímto slibem na celý život zavazuje kongregaci.