provincie

Here you can find the threads of the last 12 months. Older threads ahve been moved to the archive.

You need Adobe Acrobat Reader to open the pdf-files attached to some of the threads.

Get Adobe Acrobat Reader

Aktuálně z naší provincie

Nový labyrint v zahradě našeho kláštera v Baumgartenbergu

Chci Vám podat zprávu o našem labyrintu, který jsme postavili na podzim roku 2008 v klášterní zahradě, na louce, za hřbitovem. Tento sen se zrodil před dvěma léty. Od té doby se sbíraly nápady, na kraji OÖ se zajišťovala předběžná podpora, plánování a promyšlení.Návrh nakreslil známý stavitel labyrintů Gernot Candolini z Innsbrucku. 8. září už bylo vše tak dalece, že stavební stroje a pracovníci mohli začít. Střed byl vydlážděn, cesty bylyvysypány žulovou drtí, posypány bílým pískem a tráva byla nově zaseta. Bylo to hezké pozorovat, jak ještě na podzim vše zazelenalo. Dva staré mlýnské kameny byly vyzvednuty z potoka a nyní slouží jako střed a vchod. Od té doby se stále pokouším  všem lidem vysvětlovat smysl labyrintu a to se mi daří a je to dobře přijímáno.  Labyrint není žádné bludiště, ale cesta ke středu, k s sobě samému, k bohu. Je to symbol životní cesty, která vede někdy na pokraji, na hranicích zatížení a pak zase blíže k cíli, cestou s mnoha ohyby, náš lyrint má 17 ohybů.  To znamená stále se vydávat na cestu, jít, dojít a nezůstat stát – mnoho lidí v místě a z okolí využívá tuto možnost, mezi nimi i školy, firemní skupinky a bezmyšlenkovitě i okolojdoucí průvodci žen.

Také rozjímání vánočních svátků se zaměstnanci domu jsme provedli v zahradě, vše se dobře povedlo. Jednou jsme šli labyrintem se svíčkami ke středu a zastrčili jsme je do důlků v písku.  V budoucnu najde místo vedle labyrintu Dobrý pastýř z  Wiener Neudorfu (naposledy v  Grazu ) a bude provázet příchozí a hledající.  Kamenný podstavec je už připraven, je vidět na fotce před dlouhým živým plotem.  Něco teprve vyroste až na jaře a něco bude nově utvořeno, ještě předtím, než bude labyrint opravdu hotový a bude otevřen při slavnosti.  Velmi se všichni už těšíme z této meditační zahrady..

Sr. M. Michaela Schreiner

Fotky stavby  labyrintu:

 

Založení nové komunity v  Ženevě  3. listopadu 2008

Průvodní slavnost v Fribourgu pro novou komunitu v Ženevě.

Milé sestry,

chceme se s Vámi podělit z naší radosti z připravenosti pro misi v Ženevě.

3. listopadu se sešly k obědu všechny sestry z komunity  Zürich, Fribourg a nastávající  „Ženeva“ . Uvítání a seznámení bylo srdečné a veselé, jako jedna velká rodina, která si má toho tolik říct. Po švýcarském kafíčku, které hned následovalo po obědě, byla chvilka rozjímání.

Ve 14 hodin  jsme se sešly v naší kapli, Sr. Margrieta vystavila obraz naší Sv.Matky dopředu a láskyplně naaranžovala. Oslavu připravila  Sr.M.Gratia se sestrami. Věřím, že Sv. Matka se  z toho radovala.  Na začátku nás provázela píseň : „Wege wagen – Odvážné cesty“ z Domu klidu. Po krátkém rozjímání o   MT 28, 16 – 20  nás jednotlivě volala   Sr. M. Gratia , abychom ji osobně sdělili připravenost pro novou misi.

Sr. Brigid Lawlor ještě v podvečer napsala  E-Mail  Sr.M.Gratii s pozdravnými slovy od nás, kde projevila radost a všem přála Boží požehnání. Tento uvítací projev přečetla  Sr.M.Gratia v originále  (anglicky) a každá z nás obdržela jednu kopii.

Potom každá sestra z  Fribourgerské komunity osobně modlila se za nás a za lidi, kterým byla určena.  Bylo to pro nás všechny pohnuté, jak jsme se všechny společně modlily.  Další píseň z Domu klidu: „Aufbrechen - Otevření“ nás znovu posílila, že jsme byly odvážné v novém, že můžeme věřit bohu, že nás podporuje, stojí při nás a dává nám domov .Odpovědi k litanii:“ Sv. M.Eufrasia, žena naděje“ – oroduj za nás, provázej nás, dej nám sílu – tak jsme my tři hovořili.Pak se každá zurišská sestra  modlila za nás.

Sr.M.Gratia a Sr.M.Elisabeth nám předaly   „Wegbegleiter – Průvodce na cestách“:  Kříž se srdcem ve středu, které vychází z ocele, karmelitánské svíce z   Bärnbachu s nápisem  „Gott mit uns – Bůh s námi“  a malý  relikviář Sv. Johannesa Eudese a  Sv. M. Eufrasie.

Bylo zcela pohnuté, jak Sr. M.Gratia vyprávěla, že tato relikvie byla nalezena v pozůstalosti  Sr.M.Christiany .Po žehnací modlitbě, kdy se za nás modlila  Sr.M.Gratia , ještě jsme zpívaly ze švýcarského Církevního zpěvníku:  „Sei unser Gott, der mit uns geht – Buď náš Bůh, který jde s námi“Zcela srdečné „Umärmeln - Objetí“, a zcela osobní „Segen wünschen – Požehnaná přání“  a vyjádřila sounáležitost, a to byl konec pro nás po tak významné slavnosti..

V sesterské sounáležitosti   Srn. Agnes, Hedwig, Melitta


 

Workshopy k spravedlnosti v naší provincii


Milé sestry,

když se podívám zpětně na 4  pracovní nasazení v provincii, píšu tento dopis.

Bylo to pro mě krásné zjištění,s Vámi spolupracovat na téma spravedlnost.

Náš tým – Sr.M.Christophora Alpi, Sr.M.Bernadette Fernandez a já – jsme společně v prosinci 2007 v Brusselu  předběžně plánovali a později jsem se Sr.M.Christophora přizpůsobili pro jednotlivé domy plán. A konečně jsem se v Ženevě připravila na různé  pracovní nasazení.

Následující tabulka Vám ukazuje v přehledu spoluúčast. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla a počty souhlasí. Zúčastnilo se 60 sester. To je potěšitelné.

 Vill   12.-14. září 2008:   6 sester z Vill, Salzburgu, Feldkirchenu, Klagenfurtu, Völsu.   Vill   25. září 2008:   19 sester  zodpovědné za vedení a  kontemplativní sestry.   Fribourg 26./27. září 2008:   13 sester  z Ženevy, Fribourgu a Zurichu a 1 žena interesující se.   Salzburg   13. říjen 2008:  13 sester  ze Salzburgu, Feldkirchenu, Baumgartenbergu a Štýrského Hradce.    

Salzburg   14. říjen 2008:  8 sester na opatrovnické stanici.  Tématicky jsme vzpomněli na velké téma spravedlivé myšlenky a sice podle následujících dokumentů ( každá podle kapacity a času ve skupinkách): Bible, konstituce, církevní dokumenty, obzvláště Populorum Progressio, lidská práva, obchod s ženami.Byly jednotlivé – a skupinové práce, plénum a informace, také bibliodrama. Zvažovaly jsme tyto metody hravého nasazení biblické scény, aby se situace od nespravedlnosti lépe rozpoznaly.  K mé velké radosti jsem mohla prezentovat mou práci v  Salzburgu ve dvou třídách, jako NGO representantka a s jednou skupinkou  29 žákyň, první  Bibliodrama – posbírat zkušenosti.

Jsem opět v  Ženevě a zdravím Vás všechny srdečně.

Hedwig Jöhl