Duchovní

Spiritualita Ježíše Dobrého Pastýře

Starozákonní proroci vždy viděli Boha obrazně, jako dobrého pastýře.

Já hledám své ovce a pečuji o ně…
Dovedu je na dobré pastviny…
Nechám je odpočinout…
Budu hledat ztracené…
přivedu zpátky ty, kteří odešli pryč…
dám pozor na raněné…
posílím slabé…
budu chránit silné.
Já budu jejich pastýř a budu o ně pečovat jak je potřeba.
Ez. 34,11ff.

Kristus říká: 
„Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř dává svůj život pro své stádo."
Jan. 10,11.

Před dvěma tisíci léty Ježíš ukázal se jako opravdový Pastýř lidstva, lidé se podívali na tohoto pastýře a  nechali se jím vést.

Ježíš, Dobrý Pastýř, volá nás, abychom žili ve svazku s ním a pokračovali v jeho církevní spasitelské misi. Bůh nás k tomu účelu posvětil přes dar jeho lásky.

 

Spiritualita našich zakladatelů

„Inspirací pro naše poslání je pro nás Svaté písmo a učení sv. Jana Eudese a sv. Marie Eufrasie. Jako oni, čerpáme ducha horlivosti z Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Panny Marie. Je to horlivý duch přivítání, vlídnosti, porozumění a služby lásky, který vydává svědectví o hodnotě každého člověka.“
(z naší konstituce)


Hl.Johannes Eudes

Duch naší kongregace také nacházíme v Neposkvrněném Srdci Panny Marie, Matky našeho institutu. Bůh Otec vyvolil Pannu Marii, aby se v ní formoval jeho Syn a skrze ni i v srdcích jeho lidu. S Pannou Marií se snažíme ukazovat i nadále tajemství Boží milosrdné lásky.“
(z naší konstituce)


Sv.Maria Eufrasia

Náš znak

Dvě srdce symbolizují Nejsvětější Srdce Ježíšovo a lidské srdce, které objímá Bůh, a tato srdce nám říkají, že „Bůh má srdce pro lidi“.
Kříž nám říká: „Bůh tak miloval svět, že nám dal svého jednorozeného Syna, aby každý kdo v něho věří, měl život věčný a nezahynul navěky.“
Pastýřská hůl nám říká, že my jako dobré pastýřky chceme být pomocnicemi Dobrého Pastýře a s jeho pomocí si přejeme se zúčastníme vykupitelského díla Ježíše Krista.
Naplněný řeholní život

 

Sr. M. Roswitha Oberlechner píše:

„Pojď a následuj mne“ pro mne znamená: „Pouť svého života - cestuj se mnou – ve svém srdci,  naslouchej mému hlasu.“
Neboť má služba, mé volání znamená jako řeholnice být každý den znova k dispozici Bohu a sloužit lidem podle jeho slov a vzoru.

Následování Ježíše tímto způsobem znamená naplnění, protože v tom mohu najít smysl mého života, plnost radosti a síly.

Bože, prosím Tě o tuto radost a vytrvalost také v tmavých a těžkých situacích mého života. A také o odvahu následovat Tě na cestě kříže. Hledat s Tebou ztracené a posilovat slabé; a tak prezentovat se dnes jako "Dobrá Pastýřka". Užívat mojí speciální charisma (jako malířka ikon).

Prosím Tě Ježíši, o naplnění Tvou láskou nás všech, které voláš na tuto cestu,  láskou, která umožní jím odpovídat na Tvé volání a nést břemena života".