Čechie

Česká republika

Ludgeřovice

-    práce s ženami a dětmi v nouzi.

 
                              
                                                                                                                     

1997 - 2007

10. výročí otevření azylového domu „Dům sv. Eufrasie“

Do Ostravy se začaly sjíždět 3. října 2007 řeholní sestry z různých zemí Evropy. Mezi námi jsme přivítaly také s. Ethnu a s. Christel, které se osobně podílely na otevření tohoto domu. Ten den vydatně pršelo …. mnoho požehání z nebe

 

Následujícího dne bylo slunečné počasí. Pro komunitu byla také radost přivítat naší provinciální představenou, sestru Gratia, s dalšími sestrami z Rakouska. O několik hodin později přijela s. Benedicta, přestavená vídeňské komunity, v doprovodu s. Agnes Schüler, která přijela, aby se připojila do naší komunity v Ostravě. Přijely velkým autem, neboť sestra potřebovala přivézt již většinu svých věcí s sebou. Komunita sester v Ostravě srdečně  přivítala všechny sestry, které přijely s mnoha dárky, ale především srdečně přivítala s. Agnes, nejcennější dar nade vše!!!

 

Sestry v Ostravě připravovaly s velkou péčí dům na přivítání všech sester, které přijely na tuto oslavu. Stejně i tak zaměstnanci Domu sv. Eufrasie spolu s matkami se s nadšením těšily na tuto jedinečnou příležitost.

 

Tolik očekávaný den konečně přišel! Všechny sestry, zaměstnanci, matky i děti vykročily směrem k farnímu kostelu, aby se zúčastnily děkovné mše svaté. Hlavní celebrant byl otec Fr. Tesarčík, generální vikář biskupství. Farní kněz a otec Forgáček, zástupce diecézní CARITAS na mši koncelebrovali. Farní sbor svým nádherným zpěvem doprovázel celou kongregaci věřících. Během homilie pak o. Tesarčík vyslovil své uznání nad přítomností sester Dobrého Pastýře v diecézi a jejich dosavadním dílem. Otec Forgáček také překládal do němčiny pro přítomné sestry z Rakouska. Pak následoval obětní průvod i s těmito dary: květiny, svíčky, symbol Dobrého Pastýře, které přinesly sestry, zaměstnanci domu, členové Laického sdružení a matky s dětmi.

 

Na konci eucharistické slavnosti se děkovalo všem přítomným i nepřítomným, kteří podporovali osobně, finančně, materiálně či duchovně Dům sv. Eufrasie. Celá kongregace věřících byla pak pozvána navštívit dům a setkat se s jeho klienty u kávy a čaje.

 

Odpoledne se pak v kostele konal koncert, který poctil svou přítomnosti také náš biskup František Lobkowicz. Přišlo mnoho lidí. Mnoho z nich také chválilo zpěváky koncertu. Lidé byli velmi štědří také ve finanční podpoře pro náš Dům. Po koncertě sestry, zaměstnanci i klienti s hrdostí provedly hosty domem. Matky vyzdobily své pokoje překrásnými jiřinami, které jim darovali sousedé. Ten den přišlo mnoho návštěv a všichni vyjádřili své uznání nad prací s klienty. Každý z návštěvníků obdržel také na památku ručně vyrobenou záložku do knihy.

 

Všechny sestry se pak sešly večer, aby šly na večeři a společně si odpočinuly, a také aby se podělily o zážitky z celého dne. Všechny z nás jsme pociťovaly spokojenost nad průběhem oslavy a z pomoci všech zúčastněných. Příští den byl svědkem exodu sester!!! S vděčností avšak také i smutně jsme se loučily se sestrami, které se musely navrátit do svých komunit v Rakousku, Švýcarsku. Všichni však budeme chovat ve svém srdci nádherné vzpomínky z této nádherné události!

 

Sr. Doris Saliba, Ostrava