naší služba


-    potřebným ženám
-    pomoc lidem, kteří jsou v kritických situacích
-    sociálně vzdělávací práce s mladými lidmi

-    péče o batolata
-    pastorační péče o vězně
-    poradenská služba
-    práce se sociálně slabými lidmi
-    práce s lidmi, kteří hledají smysl života
-    s ženami, které se živí prostitucí

-    práce v hospicích 
-    pastorační činnost ve farnosti a nemocnicích

-    návštěvy starých a nemocných
-    duchovní pomoc


Anglická píseň


Svět, kterému musí církev sloužit je svět chudých.
Pronásledování církve je výsledkem její obrany chudých.
Můj život byl v ohrožení mnohokrát. Musím se přiznat,
že jako křesťan nevěřím ve smrt bez vzkříšení.
Pokud mne zabijí, povstanu opět v lidu Salvadora.
(Oscar Romero / Arcibiskup Salvadora)

 
Kdo bude mluvit za chudé a zničené?
Kdo bude mluvit za lidi utiskované?
Kdo bude mluvit, aby jejich hlas slyšet byl?
Ah, kdo bude mluvit, když ne ty?

(Refrén)    
Kdo bude mluvit, když ne ty?
Kdo bude mluvit, když ne ty?
Kdo bude mluvit, aby jejich hlas slyšet byl?
Kdo bude mluvit, když ne ty?

Kdo bude mluvit za ty, kteří nemají hlas?
Mluvit pravdu na místech moci?
Kdo bude mluvit, aby jejich hlas slyšet byl?
Ah, kdo bude mluvit, když ne ty?
    
Kdo bude mluvit za děti násilí?
Kdo bude mluvit za zneužité ženy?
Kdo bude mluvit, aby jejich hlas slyšet byl?
Ah, kdo bude mluvit, když ne ty?

Kdo bude mluvit za odstrčené a vyvržené?
Kdo bude mluvit za lidi s AIDS?
Kdo bude mluvit, aby jejich hlas slyšet byl?
Ah, kdo bude mluvit, když ne ty?

Kdo bude pracovat pro tisíce bez domova?
Kdo bude pracovat v ghetech a na ulicích?
Kdo bude mluvit, aby jejich hlas slyšet byl?
Ah, kdo bude mluvit, když ne ty?

Kdo se bude starat o rostliny a zvířata?
Kdo se bude starat o zemi a moře?
Kdo se bude starat, aby jejich hlas slyšet byl?
Ah, kdo se bude starat, když ne ty?